Guide til installation og setup af vores Salesforce Lightning APP

Vores integrationsløsning kommer i to afskygninger; som en standalone app, og som enkelte elementer der kan embeddes direkte i eksisterende Lightning Apps.
Her finder du trin-for-trin guides til installation og brug af hver af vores løsninger således, at de kan tilpasses bedst muligt i jeres Salesforce org.

Step 1 – Package Installation

Installér Optiilo Lightning App’en via det tilsendte link, e.g. https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t4F000000EV4G

Alle versioner af app’en kan også findes under releases.

Hvis en kode er påkrævet for at installere pakken, vil denne i så fald være tilsendt sammen med linket.

Vælg hvilke brugere der kan tilgå app’en og klik ‘Install’.

Step 2 – Remote callouts

For at tillade kommunikation med Optiilo’s API, skal et Salesforce org sættes op til, at godkende requests til dette site.

Navigér til Setup –> Quick Find –> Remote Site Settings,
og opret et New Remote Site.

Kald det remote site ‘Optiilo API’ eller giv det et andet genkendeligt navn og indtast i Remote Site URL: https://api.laanebesked.dk, som er Optiilo’s API base route.

Klik derefter på gem, og Apex klasserne der kommunikerer med Optiilo, har nu tilladelse til at issue calls fra Salesforce til dette site.

Step 3 – Authentication

Fra forrige trin kan vi nu kalde Optiilo API’et, men for at få en respons herfra kræves der opsætning af legitimationsoplysninger i Salesforce.

Navigér til Setup –> Quick Find –> Custom Labels

Oplysningerne skal sættes op som et brugertilpasset felt med navnene:

  • Optiilo_ServerAuthToken
  • Optiilo_Subdomain

OBS. Det er vigtigt at navnene på disse felter ikke ændres, da de danner grundlag for legitimeringen.

Disse felter shippes med pakkeinstallationen og skal derfor bare have deres værdi ændret, som vist i næste trin.

Klik på Optiilo_ServerAuthToken for at redigere feltet.
Indsæt den tilsendte authentication token der blev modtaget ved køb af servicen, på billedet highlightet.

Tilpas ligeledes Optiillo_Subdomain og indsæt som værdi, dit Optiilo domæne.
Eksempelvis, hvis rådgiverne tilgår https://optiilotest.laanebesked.dk/adviser?customerId=xxxx for at se beregninger for den enkelte kunde, er dit subdomæne ‘optiilotest’.

Standalone Lightning App

Step 4 – Content Security Policy

For at Optiilo kan vise dig låneberegningerne på en nem og overskuelig måde, henviser vi til vores rådgiver portal. Dette er også den foretrukne måde at få informationerne vist i Salesforce, men kræver, at portalen bliver white-listed i organisationen.

Dette klares heldigvis nemt ved at gå til Setup –> Quick Find –> CSP Trusted Sites.
Herfra kan der gives tiltro til indholdet fra hjemmeside via ‘New Trusted Site’-knappen.
Opret tiltro til et givent domæne ved at indsætte URL’en https://optiilotest.laanebesked.dk, hvor ‘optiilotest’ erstattes af eget domæne.

Step 5 – Nyd App’en

Du er nu sat op, og er klar til bruge app’en.
Du finder vores Lightning App sammen med alle dine andre apps,
og kan hurtigt og nemt åbnes via Salesforce’s App Launcher

I app’en finder du kontakt- og kundeinformation som du er vant til, samt en fane hvori kundeinformationen behandles og vises fra Optiilo.

Embed i eksisterende APP

Step 4 – Tilpas Lightning App

Fra Setup, find Lightning App Builder via Quick Find søgning.

Vælg dernæst den Lightning Page hvori der ønskes at embedde Optiilo.

Find en placering på den valgte Lightning Page hvor Optiilo skal inkluderes, her angivet ved indsættelse af en ny tab kaldet ‘Optiilo Låneovervågning’.

Indholdet for den nye plads skal bestå af en Visualforce komponent (Visualforce Page), og kan trækkes fra sidemenuen til venstre, som anvist.

I højre sidemenu til Visualforce komponenten vælges nu Optiilo’s Visualforce Page som blev installeret med pakken.
For at håndtere Contacts, vælg OptiiloContactPage.
For at håndtere Leads, vælg OptiiloLeadPage.

Verificér, at Visualforce siden fungerer – giv den et sekund til at hente indhold fra Optiilo’s API.
Bemærk at der kræves, som minimum, en adresse, førend Optiilo kan foretage beregninger.

Gem ændringerne.

Hvis den valgte Lightning Page ikke er angivet som standardvisning for den Lightning App der bruges, gøres dette ved at klikke på Activation-knappen, ved siden af hvor der også blev gemt.

Dette gør sig også gældende i det tilfælde, at det er en ny Lightning Page der ændres. En ny Lightning Page der gemmes for første gang åbner automatisk aktiveringsformen.

Angiv under hvilke forhold siden skal vises. Her findes tre niveauer, der kan vælges alt efter hvor specificeret visning der ønskes:

  • Globalt (org default)
  • Inde for appen (app default)
  • Objektspecifik (kombinationsgyldig)

Vi anbefaler at gøre standardisere viewet inde for en given app, hvorefter der vælges den Lightning App der skal vise den nye side.

Step 5 – Nyd App’en

Du er nu sat op, og er klar til bruge app’en hvori Optiilo nu er embedded.
Åben den valgte app som du plejer eller via Salesforce’s App Launcher

Navigér til Optiilo-placeringen hvor der nu vises beregningerne for den enkelte kontakt.

-->