Overblik over kunder via pipelineview

Når du logger ind, bliver du som det første mødt af dine todo-kunder via et pipelineview.
Her har du også mulighed for at se afsluttede kunder, udskudte kunder og de andre rådgiveres kunder.

Hver kunde kan flyttes i din funnel, og ved ét klik har du mulighed for at ændre status på kunden, se kommentarer eller gå videre til fx. beregninger.

kundeliste

Overblik over kunder via fuld liste

Via menupunktet “kunder” har du mulighed for at få et større overblik over kunderne.

På dette overblik kan du bl.a. se kundens adresse, om overvågningen er aktiv, hvilken kreditforening de har deres lån hos, samt hvorvidt de bør omlægge deres lån eller ej.

Filtrering

Du har mulighed for at filtrere kunderne i systemet.

Det kan fx være ud fra lånetype, rentesats, omlægningsmulighed m.v.

Når du har lavet et filter, det kan fx være totalkredit-kunder med et 2% lån, har du mulighed for at navngive og gemme filteret til senere brug. Dette kan være en god form for lead-generator.

kundedownload

Download liste

Når du fx har lavet et filter, eller blot vil have et bedre overblik over alle dine tildelte kunder, har du mulighed for at downlade listerne som en .xlsx fil. Her får du data på kunden fx som navn, adresse, kreditforening, lånetyper og restgæld.

Søg efter kunde

Søgefeltet kan grundlæggende 2 ting.
Hvis du blot søger ”tomt” giver det dig listen over ALLE kunder i systemet.
Du kan dog også søge efter specifikke kunder fx via telefonnummer eller e-mail.

search
opretkunde

Opret kunde

Via få klik, og blot en adresse kan du nemt oprette en ny kunde.
Lånene indhentes fra tinglysningen, og der beregnes med det samme.

Du klikker blot på ikonet () i menuen.

Notifikationer 

I tillæg til pipeline, kan du i notifikationsklokken kan du nemt se hvilke opgaver der skal udføres – dvs. alle der er sat til “to do” idag eller fra tidligere dage.

Du har her også et overblik over kunder der skal tages af, som endnu ikke har fået tildelt en rådgiver.

Notifikationer
føj til kalender
Tags

Kundeopfølgning

I kundeopfølgning har du mulighed for at sætte dine kunder til todo, udskyde dem eller eventuelt afslutte.
Når kunden er todo, kommer den op i klokken så de ikke glemmes.

Føj til kalender

Når du laver en opfølgning, har du mulighed for at tilføje en reminder til din kalender. Du trykker du blot “UDSKYD”, “FØJ TIL KALENDER” og vælger tid og dato – du kan herefter downloade en kalenderfil.

Når begivenheden er tilføjet til din kalender, vil den automatisk give dig besked 15 minutter før din aftale. Ydermere har du i kalenderen direkte link til kundens side.

Tildel rådgiver

Du kan nemt og bekvemt tildele kunden en rådgiver eller fjerne rådgiveren hvis dette er nødvendigt.

Kommentarer

Under opfølgning er det også muligt at se kommentarer fra andre rådgivere og selve systemet, samt selv skrive kommentarer.
Dette sikrer at man hele tiden er up-to-date med kunden, og hjælper dine kollegaer hvis du fx ikke er på arbejde en dag.

Tilføj tag

#tags kan bruges til at ”tagge” en kunde, eller gruppe af kunder. På den måde kan kunderne let og hurtig søges op igen på et tidspunkt. Man kan fx tagge en kundegruppe, hvis der er sendt en bestemt email-kampagne ud til dem.

Ret nuværende lån

Du har nemt mulighed for at rette nuværende lån og lave en ny beregning med det samme.

Hent fra tinglysning

Systemet giver besked hvis der er nye lån i tinglysningen, og du kan med ét klik hente dem og lave en ny beregning på kundens lån.

Beregn bidragssatsen

Er der ikke angivet en bidragssats på lånene, giver systemet besked.
Du kan heldigvis nemt beregne hvilken bidragssats lånet har, det kræver blot du kender rentesatsen, rentebeløbet og bidragsbeløbet.

Ret nuværende lån
Beregn bidragssats

Beregn nye lån

Når du vil lave en beregning på eventuelle nye lån har du flere muligheder.
Du kan bl.a.:

Vælge at indfri alle lån eller kun fx lån 1
Vælge en indfrielsesmetode
Vælge at indbetale eller udbetale et beløb (provenue)
Regne på en boligværdi
Medtage kundekroner
Skjule beregning for kunde
Vælge bestemt kreditforening
Tildele beregningen et navn

Du har ydermere også mulighed for selv at vælge hvilken lånetype og rente der skal regnes på, ja faktisk alle lånedetaljer er tilgængelige.

Se beregninger

Som rådgiver kan du se alle de seneste beregninger på en kunde. De findes i drop-down listen.

Foruden at se beregningerne i kronologisk rækkefølge, kan du også vælge at se de seneste ”gemte” beregninger, samt de beregninger der er blevet til ”konverteringer”. På den måde er det muligt at se hvornår kunden har omlagt.

Omdøb beregning

Du har nem mulighed for at omdøbe beregninger på listen. Du klikker blot på ikonet .

Gem beregning

Vil du gemme en beregning, trykker du blot på ikonet og vælger “gem beregning”.
Beregningen vises herefter under drop-downen “Se gemte beregninger”

Lav konvertering

Omlægger du en kunde, er det en god idé at markere beregningen som en konvertering.
Det gør du blot ved at trykke på ikonet og vælger “lav konvertering”.
Beregningen vises herefter under drop-downen “Se omlægninger”.

Slet beregning

Har du fortrudt en beregning, og vil du slette den, trykker du blot på ikonet og vælger “slet beregning”.

Ændre synlighed for kunden

Med ét klik har du mulighed for at ændre synligheden på beregningen for kunden.
Det kan være du sidder og laver mange scenarier, og måske det ikke giver mening for kunden at se dem alle.

Pdf download

Download PDF

Når du som rådgiver har lavet beregninger på en kundes lån og mulige omlægninger i Optiilos låneovervågningsplatform, kan du downloade resultaterne som pdf.

Det vil sige at du inden for få sekunder har du let overskueligt materiale, du kan sende til din kunde.

Materialet kan kunden også bruge til at forhandle med banken.

Se e-mails sendt til kunden

Når systemet ser at det kan svare sig for kunden at omlægge sine lån, sender det kunden en mail herom. Du har som rådgiver mulighed for at se hvornår denne mail er blevet sendt, og hvilket beregning den har taget udgangspunkt i.

emails send til kunden

Lav opgave på kunden

I Optiilos system kan du oprette standardopgaver med delmål. På den måde kan du nemt og overskueligt lave processer til den enkelte opgave og hele tiden sikre at opgaven er på rette kurs på kunden.

Hvis opgaven er en betalingsogpave, sættes beløbet blot på opgaven.

Sammenlign lån

Hos Optiilo har vi lavet en funktion hvor du kan stille op til 3 forskellige scenarier op. Det kan fx være sammenligning på tværs af kreditforeninger, men også en sammenligning på tværs af lånetyper.

På denne måde kan man nemt og overskueligt rådgive kunden og tale scenarierne igennem.

sammenlign lån

Omlægningsbarometer

Omlægningsbarometeret er også synligt for kunden, og giver et simpelt overblik over hvor tæt man er på en eventuel omlægningsmulighed.

Ret ejendom og boligværdi

Under ejendomsoplysninger kan du bl.a. nemt sætte en ny boligværdi, ændre boligtype samt sætte et pantnummer på boligen. Du trykker blot på ikonet  ved siden af adressen for at rette dette.

Tilføj flere ejendomme

Har din kunde flere ejendomme, kan du let oprette disse på samme profil via ikonet . Du kan lægge helårsbolig, sommerhus, udlejningsejendom eller erhvervsejendomme ind på profilen og nemt skifte mellem disse.

Overvågningsfølsomhed

Selvom der på forhånd er valgt nogle overvågnings-indstillinger fra din admin, kan du som rådgiver godt vælge nogle lidt andre indstillinger.

Du kan fx stye hvilken kreditforening den skal foreslå (hvis admin har givet lov til dette).
Du kan også styre hvor følsom selve overvågningen skal være.

Indstillinger for kundens overvågning

Lav kursmål

En feature i Optiilos låneovervågningsplatform er kursovervågning. Lad os tage situationen, hvor du har en kunde, som med fordel kan omlægge sine lån til et fastforrentet 1% lån. Kunden vil ikke omlægge, før kursen rammer 99, og derfor er der en manuel proces i at overvåge den specifikke obligation.

Den udfordring kan Optiilo nu også løse med automatiseret kursovervågning. Her sætter du simpelt et kursmål, og når dette er nået, får du som rådgiver besked. Samtidig kan der gå en besked afsted til kunden, og omlægningen kan laves til den ønskede kurs.

Fil-upload

I Optiilos låneovervågningsplatform har du muligheden for at sende, modtage og opbevare filer. Det kan være følsomme dokumenter, som ikke bør sendes via e-mail. Filerne bliver krypteret både ved afsendelse og modtagelse, og også når de bliver opbevaret i vores system. På denne måde opfylder vi alle krav i forhold til persondataloven og GDPR.
Kunderne har også mulighed for at se og uploade filer fra deres platform.

Se og upload filer

Se friværdi

Du har mulighed for at se kundens friværdi både i nuværende situation og hvordan den vil være i den nye. Kunden har mulighed for at se det samme – her vises både friværdisbeløbet samt procentmæssig belåning.

Henvis kunde

Som bruger af Optiilos låneovervågningsplatform har du mulighed for at oprette henvisningssamarbejder. Når aftalen er indgået med de tilgængelige partnere, kan du henvise en kunde med ét klik i systemet. Data er krypteret og overholder alle GDPR-foranstaltninger.

Send samtykke til kunde

Da vi hos Optiilo går meget op i GDPR har vi integreret et samtykke-system. Det kan fx være at du vil henvise kunden til en anden virksomhed, og har kan du med flå klik sende en samtykkeerklæring afsted til kunden.

Slå op i tinglysning

Mangler du nogle oplysninger på ejendommen kan du nemt slå den op i tinglysningen.

Når du trykker ”Slå op i tinglysning” (via de 3 prikker ovre til højre på beregningssiden) kopierer Optiilo kundens adresse for dig og åbner tinglysningen. Så skal du blot skal sætte den ind på tinglysningens side.

Slå op i tinglysning
Grafer

Grafer

Optiilo giver både dig og kunden et godt overblik over ydelserne både i den nuværende situation men også den nye, så du nemt kan sammenligne.

Månedlig ydelse

På grafen ’månedlig ydelse’ kan man nemt for et overblik over kundens faste månedlige omkostninger på lånet. Den inddrager både afdrag, bidrag og rente.

Gevinst over tid

På grafen ’gevinst over tid’ vises forskellen i den samlede betaling over tid.

Ydelse over tid

På grafen ’ydelse over tid’ kan man se forskellen på ydelsen pr. år fra nuværende lån til det nye omlægningsforslag.

Se formueanalyse

Du kan få et simpelt og nemt overblik over nuværende og fremtidige pensioner og investeringer, sammenholdt med de lånemuligheder der findes. Både for nuværende og i fremtiden.

Der kan fx lægges frie midler og pensioner ind, og herefter kan man se hvordan økonomien vil udvikle sig over de næste 30 år ved at bruge ’slideren’ i øverste venstre hjørne af skærmbilledet.

Du kan se den samlede forskel, ydelsesforskellen, investeringsforskellen, forskellen i friværdi og investerings-/pensionsafkastet over tid.

Ret kundeoplysninger

Hvis kunden fx skifter telefonnummer eller email kan du nemt rette dette.
Det kan også være kunden er oprettet uden navn, som senere skal tilføjes.
Du kan også rette kundens password og se hvornår kunden er blevet oprettet.

Opret kunden som virksomhed

Er dine kunder virksomheder kan Optiilos system sagtens håndtere dette. Vi har gjort det muligt at oprette virksomheder og herefter tilknytte enten datterselskaber eller medarbejdere

Tilknyt virksomhed

Du kan i kundeoplysninger tilknytte kunden til en virksomhed.

Opgradér kunden

Hvis din admin har lavet kundegrupper, har du mulighed for at opgradere/ændre kunden.

Det kan fx være i har et betalende produkt hvor kundens lån også beregnes oftere.

Se som kunde

Du kan med få klik se portalen som kunden ser det. Det gør det nemmere som rådgiver at guide kunden – det kan fx være de skal acceptere et samtykke og ikke kan finde knappen hertil.

Ret egen profil

Som rådgiver bliver du tildelt et shortname. Dette shortname kan du selv rette via din profil.

Du har her også mulighed for at ændre e-mail samt telefonnummer og eventuelt password.

Andre features

Optiilo har mange små og skjulte features der kan gøre dit arbejde som rådgiver nemmere.

Send kunden en mail

Ved ét klik på ikonet  får du mulighed for at sende kunden en mail. Det kan både være en tom mail eller en omlægningsemail hvis det er situationen.

Send en sms med link til login

Har du kunden i røret, og har de glemt deres login? Intet problem, du trykker blot på . Her har du muligheden for at sende kunden en sms med et login til portalen.

Se beskrivelse af resultat

Er du fx i tvivl om hvorfor det ikke kan svare sig for kunden at omlægge? Klik på teksten og en popup vil komme op med en beskrivelse herom.

Slå kundens overvågning til/fra

Du kan med ét klik nemt slå kundens overvågning til og fra. Det kan være kunden afventer en bestemt kurs, og derfor ikke skal have mails om nye beregninger indtil denne er nået.

-->