Optiilo vil gøre realkreditrådgivning og låneovervågning enkelt, intuitivt og overskueligt.

– Til fordel for både rådgiver og låntager.

Vi tror på enkelthed og overblik

Enkelthed og overblik i rådgivningssystemer betyder at kunderådgiveren bliver mere effektiv, og samtidig yder langt højere kvalitet i sin rådgivning.

Fremfor tommelfinger-regler, benyttes præcise og lynhurtige beregninger til at vurdere en omlægnings-situation.

Vi tror på løbende opfølgning

Løbende overvågning af en kundes nuværende lånesituation, er et centralt led i den løbende kunderådgivning.

Låntager forventer i stigende grad at deres finansielle rådgiver er proaktivt og kan give besked, når der opstår fordelagtige muligheder.

Dette løser Optiilo ved at foretage en løbende overvågning af låntagers lån og muligheder.

01
IT-sikkerhed i højsædet

Optiilo er  bygget med cutting-edge teknologi og hostes i Microsoft Datacenter, der er blandt verdens sikreste. Der arbejdes ud fra ISO27001 standarder.

02
Daglig validering

Systemet overvåger pt boliglån for mere end 50 milliarder kroner og bliver dagligt benyttet af en række finansielle virksomheder.

03
Udviklet af eksperter

Stifter og CEO Martin Riedel har i mange år arbejdet med styring af renterisiko i en af de førende nordiske banker.

Udviklet af realkrediteksperter

Overvågnings, -beregnings og vurderingsalgoritmerne, samt andre centrale dele af overvågningsmotoren er udviklet af Martin Riedel.

Martin Riedel har tidligere arbejdet i Danske Markets (Danske Banks handelsafdeling) i både København og London. Der har primært været tale om styring af renterisiko, prisning og handel med finansielle instrumenter, samt opbygning af systemer hertil.

Handel med finansielle instrumenter og derivater i et konkurrencepræget miljø, sætter særlige krav til systemernes præcision og hastighed. Netop disse faktorer, har været centrale elementer i udviklingen af Optiilo.

Daglig validering af præcisionen

Systemet bliver dagligt brugt af flere finansielle rådgivningsvirksomheder til at udarbejde anbefalinger, samt eksekvere omlægninger for brugerne.

Optiilo bliver på denne måde løbende ”backtestet” og sammenlignet med faktiske lånetilbud. Den løbende brug af systemet er med andre ord med til at sikre at beregningerne er korrekte og opdaterede.

-->